QUI SOM

Som una escola concertada d’educació infantil i primària situada al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona. Una escola d’una línia, propera, laica, catalana i amb una comunitat educativa participativa i oberta.

Acompanyem el creixement emocional i cognitiu dels alumnes, facilitant el desenvolupament d’habilitats per aprendre a viure i a conviure.
Un dels trets qualitatius de l’escola és el nostre projecte d’anglès, una de les llengües vehiculars als nostres espais d’aprenentatge:

  • Més del 75% de la jornada escolar a educació infantil és en llengua anglesa.
  • Mètode d’aprenentatge de lectoescriptura My Phonics.
  • Tutors i mestres de parla anglesa amb preparació i experiència contrastades.
  • Auxiliars de conversa nadius des de la Llar d’Infants fins a 6è de primària.
  • Tres àrees d’aprenentatge en anglès a educació primària.
  • Graded Examinations in Spoken English del Trinity College.
  • Altres activitats en anglès: extraescolars, Summer Fun, Summer Camp, Erasmus+for Traineeships, col·laboració amb escoles estrangeres.
  • Continuïtat del projecte d’anglès a la nostra Escola de Secundària Els Arcs.

ELS NOSTRES VALORS

A l’Escola Peter Pan fem un acompanyament proper i personalitzat de cada alumne, perquè sabem que el seu benestar emocional l’ajudarà a créixer i a assolir aprenentatges.

01

Vetllem pel benestar emocional dels infants i la bona convivència entre ells, ajudant-los a desenvolupar les seves habilitats socials i emocionals.

02

Som una escola de primària i secundària inclusiva i integradora, que respecta el ritme d’aprenentatge de cada alumne.

03

Fem una mirada individualitzada a cada alumne (seguiment personal)  i fomentem que sigui el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

04

Fomentem la creativitat, la curiositat, la reflexió i l’esperit crític de tots els infants.

05

Al nostre centre educatiu apostem per un aprenentatge vivencial i significatiu, mitjançant la manipulació, l’experimentació, la investigació i el treball col·laboratiu.

06

Oferim un programa d’acollida lingüística i emocional per a alumnes nouvinguts.

07

Som un equip docent preparat, compromès i il·lusionat.

08

Vivim amb coherència els valors humans, socials i cívics, d’acord amb el nostre Projecte Educatiu.

09

A l’escola tenim un projecte d’anglès de qualitat, d’1 a 16 anys, i acompanyem l’alumnat perquè assoleixi uns bons resultats acadèmics.

VOLS CONÈIXER EL PRINCIPI 10?
VOLS CONÈIXER EL PRINCIPI 10?

MÉS DE 60 ANYS CREIXENT JUNTS

L’Escola Peter Pan va ser fundada per Júlia Castells Girona, l’any 1960, amb la finalitat de crear una escola diferent de les que hi havia en aquell moment i inspirada en les tendències psicopedagògiques més avançades de l’època.

L’escola es basava en les experiències de l’Escola Nova de principis de segle, de pedagogs com Montessori, Freinet, Decroly i Piaget i, sobretot, en el mestratge de Pere Vergés, fundador de l’Escola del Mar. L’escola Peter Pan s’hi va emmirallar en molts aspectes: metodologia activa, treball a l’aire lliure, importància dels càrrecs, foment de la lectura i de la música, sentit de la responsabilitat i una especial atenció a l’educació dels valors.

El setembre de 1960 l’Escola Peter Pan va obrir les seves portes a la planta baixa d’una torre de Sarrià, amb només set alumnes. Ben aviat va disposar de tot l’edifici amb un espaiós jardí.

L’any 1995, l’escola Peter Pan, juntament amb altres escoles de Barcelona, va cofundar l’escola de secundària Els Arcs, la nostra Escola de Secundària. La Fundació Els Arcs està integrada actualment per les escoles de primària Lys, Nausica i Peter Pan, els alumnes de les quals tenen la continuïtat assegurada a l’ESO dins d’una línea de coherència pedagògica i de qualitat humana.

Actualment l’escola compta amb dos edificis a la part alta del barri de Sarrià, al peu de Collserola. L’any 2010 vam commemorar els 50 anys de l’escola amb una sèrie de celebracions molt emotives que van reunir famílies, mestres, personal no docent, exalumnes i amics de l’escola. L’actual equip docent, sota la direcció de Yolanda Clavell, vetlla per donar continuïtat a aquesta herència impulsant una escola moderna, amb un preciós present i un futur il·lusionant.

50È ANIVERSARI: RECORDS D’ESCOLA 1960-2010

LA IMPORTÀNCIA DE CADA ETAPA

LLAR D’INFANTS (P1, P2)

Llar d’infants

1r cicle d’educació infantil
L’etapa dels 0 als 3 anys és clau en el desenvolupament de l’infant, ja que condiciona la seva capacitat futura per reflexionar i establir connexions per aprendre. És també el moment en què l’infant va prenent consciència d’ell mateix i desenvolupa estratègies per adaptar-se a l’entorn: l’empatia, el llenguatge i el control de les emocions. Crear un vincle segur i de confiança amb els adults que l’envolten li permet fer aquest procés d’una manera tranquil·la i feliç.

Cal fer una atenció especial al període d’adaptació a l’escola, que varia en funció de cada nen o nena i per això el fem d’una forma progressiva. Quan arriben a l’escola per primera vegada, els infants han de percebre que pares i mestres estem tranquils i confiem en la seva capacitat de superar el repte de la separació. Sabem la importància d’aquest moment a la Llar d’Infants, i en general de tota l’educació infantil, i per això vetllem per establir una relació propera amb les famílies per acompanyar-les en aquesta etapa tan bonica.

Durant el primer cicle d’Educació Infantil (P1 i P2, anomenada Llar d’Infants) l’anglès és ben present a la nostra escola ja que les dues llengües conviuen d’una manera natural al llarg de tot el dia. Els contes, les cançons, el joc i les converses amb les mestres (especialistes de parla anglesa i auxiliars de conversa) permeten introduir de manera natural aquesta segona llengua.

EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 i P5)

EDUCACIÓ INFANTIL

2n cicle d’Educació infantil (P3, P4, P5)
El segon cicle d’Educació infantil (dels 3 als 5 anys) és un període de descoberta en el qual el desenvolupament del llenguatge permet que l’infant es faci preguntes sobre tot el que l’envolta. A l’Escola Peter Pan fomentem aquesta curiositat innata i potenciem la capacitat d’indagar, descobrir i experimentar

Els espais d’aprenentatge de lectoescriptura i matemàtiques, el treball per projectes i els ambients internivells de lliure circulació promouen l’interès per aprendre i ens ajuden a vetllar per les necessitats de cada infant. 

Durant aquesta etapa, els nens i les nenes amplien les relacions socials més enllà de la família i van consolidant els hàbits i rutines que els permetran relacionar-se millor dins i fora de l’ambient escolar. A l’escola vetllem per seguir establint un vincle de confiança amb els infants i les famílies que els ajudi a créixer en un entorn pensat a la seva mida

A la nostra escola, al llarg d’aquesta etapa, els nens i nenes fan més del 75% de la jornada escolar en llengua anglesa i desenvolupen la seva competència oral i l’inici a la lectoescriptura amb la metodologia del programa My Phonics, que permet treballar els fonemes d’una manera lúdica i progressiva.

El 2n cicle d’Educació infantil és una etapa concertada per la Generalitat de Catalunya.

PRIMÀRIA (de 1r a 6è)

Primaria

PRIMÀRIA

Educació Primària (de 1r a 6è)
L’educació primària (dels 6 als 12 anys) cobreix una etapa molt àmplia del desenvolupament dels nens i nenes. És una època de canvis durant la qual es va definint la seva  personalitat, adquireixen autonomia, criteri propi i aprenen a relacionar-se amb el seu entorn (físic i humà) d’una manera sana i respetuosa.

A l’escola Peter Pan fem un acompanyament proper a l’alumne perquè descobreixi les seves potencialitats i les pugui desenvolupar al màxim. El treball multinivell a l’aula i les metodologies diverses respecten el ritme de cada alumne i promouen un ensenyament personalitzat. L’aprenentatge significatiu està encaminat a l’assoliment de les competències d’aquesta etapa per arribar ben preparats a l’ESO.

A l’Educació Primària el nostre Projecte d’anglès ofereix tutors en llengua anglesa, auxiliars de conversa, la matèria de Science a partir de 1r i Quest boxes a cicle superior. Els alumnes poden acabar Primària amb el GESE (Graded Examinations in Spoken English) del Trinity College de Londres, que certifica el seu nivell d’anglès oral.

L’Educació Primària és una etapa concertada per la Generalitat de Catalunya.

SECUNDÀRIA

SECUNDÀRIA

Educació Secundària
Els Arcs és l’Escola de Secundària que dóna continuïtat a les escoles Lys, Nausica i Peter Pan. En unes instal·lacions específiques, adaptades a les necessitats de l’etapa, posa en mans  de l’alumnat de 12 a 16 anys els recursos necessaris per tal d’abastar noves fites, tant en l’àmbit personal com en l’intel·lectual.

Els nois i les noies de Secundària es troben en unes edats en què necessiten una atenció, un diàleg i un assessorament constants, per això és clau la col·laboració entre escola, famílies i alumnes.

El projecte educatiu de l’Escola Els Arcs es basa en l’atenció individualitzada (grups reduïts en les matèries instrumentals), l’experimentació, el treball per projectes, l’acció tutorial, el compromís amb l’entorn i un projecte lingüístic sòlid: anglès i francès de 1r a 4t en grups reduïts i flexibles i amb professorat de l’Escola d’idiomes del CIC.

La nostra Educació Secundària és una etapa concertada per la Generalitat de Catalunya.

BATXILLERAT

BATXILLERAT

Escola de Batxillerat CIC Barcelona


La Fundació Els Arcs té un conveni amb la Institució Cultural del CIC que garanteix la plaça dels seus alumnes al Batxillerat, al Batxibac o als Cicles Formatius.