Author: Redacció

Escriure amb ploma ens ajuda a pensar què volem dir i com ho volem dir; cal coordinar el pensament amb la motricitat de la mà, dels dits, i prendre consciència també de l'estètica: una cal·ligrafia bonica, amb una ortografia cuidada, permet una lectura més agradable...